ข้ามไปยังทูลบาร์

อิติปิโสรัตนาภรณ์ หนึ่งในอิติปิโสถอด ที่พุทธคุณครอบจักรวาล

อิติปิโสรัตนาภรณ์ หนึ่งในอิติปิโสถอด ที่พุทธคุณครอบจักรวาล

นะโม 3 จบ

– อิติปิอะระหังโสภะคะวา อิติปิอะระหัง สัมมาสัมพุทโธโสภะคะวา

อิติปิอะระหังวิชชาจะระณะสัมปันโนโสภะคะวา

อิติปิอะระหังสุคะโตโสภะคะวา อิติปิอะระหังโลกะวิทูโสภะคะวา

อิติปิอะระหังอะนุตตะโรโสภะคะวา อิติปิอะระหัง ปุริสะธัมมะสาระถิโสภะคะวา

อิติปิอะระหังสัตถาเทวะมนุสสานังโสภะคะวา

อิติปิอะระหังพุทโธโสภะคะวา อิติปิอะระหังภะคะวาติโสภะคะวา

อิติปิอะระหังโสภะคะวา อิติปิสัมมาสัมพุทโธโสภะคะวา

อิติปิวิชชาจะระณะสัมปันโนโสภะคะวา อิติปิสุคะโตโสภะคะวา

อิติปิโลกะวิทูโสภะคะวา อิติปิอะนุตตะโรโสภะคะวา

อิติปิโสปุริสะธัมมะสาระถิโสภะคะวา อิติปิสัตถาเทวะมนุสสานังโสภะคะวา .

อิติปิพุทโธโสภะคะวา อิติปิภะคะวาโสภะคะวา

อิติปิโสภะคะวา อะระหัง อะระหัง วัดตะโสภะคะวา

อะระหันตัง สะระณังคัจจามิ อะคะหันตังสิระสานะมามิ

อิติปิโสภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ สัมมาสัมพุทโธวัดตะโสภะคะวา

สัมมาสัมพุทธัง สะระณังคัจจามิ สัมมาสัมพุทธังสิระสานะมามิ

อิติปิโสภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วิชชาจะระณะสัมปันโน

วัดตะโสภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันนัง สะระนังคัจจามิ

วิชชาจะระณัสัมปันนัง สิระสานะมามิ

อิติปิโสภะคะวาสุคะโต สุคะโตกัตตะโสภะคะวา

สุคะตังสะระณังคัจจามิ สุคะตังสิระสานะมามิ

อิติปิโสภะคะวาโลกะวิทู โลกะวิทูวัตตะโสภะคะวา

โลกะวิทุงสะระณังคัจฉามิ โลกะทุงสิระสานะมามิ

อิติปิโสภะคะวาอนุตตะโร อนุตตะโรวัตตะโสภะคะวา

อนุตตะรังสะระณังคัจจามิ อนุตตะรังสิระสานะมามิ

อิติปิโสภะคะวาปุริสะธัมมะสาราถิ ปุริสะธัมมะสาราถิวัตตะโสภะคะวา

ปุริสะธัมมะสาราถิสะระณังคัจฉามิ ปุริสะธัมมะสาราถิสิระสานะมามิ

อิติปิโสภะคะวา สัตถาเทวมนุสสานัง

สัตถาเทวมนุสสานังสะระณังคัจฉามิ

สัตถาเทวมนุสสานังสิระสานะมามิ

อิติปิโสภะคะวา พุทโธ พุทโธวัดตะโสภะคะวา

พุทธังสะระณังคัจฉามิ พุทธังสินะสานะมามิ

อิติปิโสภะคะวา ภะคะวาวัตตะโสภะคะวา

ภะคะวันตังสะระณังคัจฉามิ ภะคะวันตังสิระสานะมามิ

โสภะคะวาอะระหัง โสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ

โสภะคะวาวิชชาจะระณะสัมปันโน โสภะคะวาสุขะโต

โสภะคะวาโลกะวิทู โสภะคะวาอะนุตตะโร

โสภะคะวาปุริสะธัมมะสาระถิ โสภะคะวาสัตถาเทวะมนุสสานัง

โสภะคะวาพุทโธ โสภะคะวาภะคะวาติ สาทุ สาทุ สาทุ

 

อิติปิโสรัตนาภรณ์ หนึ่งในอิติปิโสถอด ที่พุทธคุณครอบจักรวาล ใช้สำหรับสวดทำน้ำมนต์อาบ แก้ดวงตก ถอดถอนและป้องกัน คุณผี,คุณคน,คุณไสย,อาถรรพ์,สิ่งอัปมงคลไม่ดีทั้งหลาย ปลุกเสกพระเครื่อง,วัตถุมงคล,เครื่องรางของขลัง แม้ใครคิดร้ายต่อเรา เขาจะพ่ายแพ้ภัยตัวเอง มาไม่ถึงตัวเราเด็ดขาด และถ้าผู้ใดสวดในบ้านของตนเอง บ้านนั้นจะมีแต่ความสงบสุข

คาถาอื่นๆ คลิกที่นี่ >>> อิติปิโสรัตนาภรณ์

ที่มา https://www.facebook.com/whitegatha/posts/1142497282588019

อิติปิโสรัตนาภรณ์