ข้ามไปยังทูลบาร์

หวายลูกนิมิต ของดีชั้นครู

หวายลูกนิมิต ดีทุกทางทั้งมหาอุด แคล้วคลาด โชคลาภ ครบถ้วน

ในพระพุทธศาสนาของเรา ก่อนที่จะมีการก่อสร้างฐานรากของพระอุโบสถในวัดใดๆก็ตาม ทางวัดจะจัดให้มีพิธีฝังลูกนิมิต ซึ่งก็คือหินรูปทรงกลมขนาดใหญ่คล้ายลูกปืนใหญ่สมัยโบราณ ทั้งหมด 9 ลูกนิมิต เพื่อฝังลงใน 8 ทิศ ด้วยความเชื่อตามโบราณคติว่าในแต่ละทิศจะมีพระอรหันต์ประจำอยู่ ดังนี้คือ   พระโกญทัญญะประจำทิศบูรพา, พระมหากัสสป ทิศอาคเนย์, พระสารีบุตร ทิศทักษิณ, พระอุบาลี ทิศหรดี, พระอานนท์ ทิศประจิม, พระควัมปติ ทิศพายัพ, พระโมคคัลลานะ ทิศอุดร และพระราหุล ทิศอีสาน

เมื่อตบแต่งลูกนิมิตแล้ว  จะนำลูกนิมิตนั้นไปวางไว้ตามปากหลุมประจำทิศ  แต่ละทิศให้ประชาชนมีโอกาสได้บำเพ็ญกุศล ปิดทองลูกนิมิต บูชาไหว้กราบพระอรหันต์แต่ละองค์ ๆ ไปจนครบ  8  องค์  ลูกนิมิตที่นำมาให้ปิดทองนี้วางไว้บนสาแหรกหวาย เพื่อเวลาฝังจะได้ใช้หย่อนลงไปในหลุมได้สะดวก  ภายในหลุมทำเป็นถุงผ้าใบใหญ่สวมหลุมเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง  เพื่อรองรับอัฏฐบริขารที่ผู้ศรัทธาจะบริจาคหย่อนลงไปในหลุมนั้น อาทิ  เข็ม  ด้าย  สมุด  ดินสอ  ผ้าอาบน้ำฝนเป็นต้น วัดบางแห่งอาจมีการเตรียมไว้จำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งในแต่ละวัดจะมีพิธีตัดลูกนิมิตเพียงครั้งเดียว และชาวพุทธเชื่อว่า การทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตเป็นบุญใหญ่ มีอานิสงส์มหาศาล นานๆ จะมีสักครั้ง ทำให้หวายลูกนิมิต เป็นของที่หายากและมีอานุภาพมาก

ในพิธีฝังลูกนิมิตร หวายลูกนิมิตที่ถูกใช้เป็นสาแหรกของลูกนิมิตจะถูกตัดออกเป็นส่วนๆ นำไปแจกจ่ายแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในพิธี  ผู้ที่ได้หวายสาแหรกของลูกนิมิตส่วนใหญ่จะนำหวายนั้นไปเลี่ยมหัวท้ายด้วยเงินทองนาคหรือทำหูคล้องสร้อยคอถือกันว่าเป็นมหาอุด คืออาวุธปืนมิสามารถจะยิงออกมาทำอันตรายผู้ที่มีหวายสาแหรกลูกนิมิตอยู่กับตัวได้ ในสมัยก่อนหวายลูกนิมิตเป็นวัตถุมงคลที่หญิงไทยให้ความนิยมเป็นอันมาก

สำหรับความรู้เรื่องหวายลูกนิมิตนั้น เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องตามแต่ละประเภทดังนี้

1.หวายที่ตัดเป็นท่อนๆ ปลุกเสก ก่อนทำพิธีฝังลูกนิมิต ส่วนมากหวายเหล่านี้จะตัดเป็นท่อนสำเร็จรูปมาแล้ว  มักแจกก่อนที่จะมีพิธีฝังลูกนิมิต
ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ผ่านการปลุกเสก แต่ไม่มีคุณใดๆเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมฝังลูกนิมิต นอกจากถือว่าเป็นของที่ระลึกในการร่วมกุศลสร้างโบสถ์

2.หวายที่เป็นสาแหรกรอบลูกนิมิต  อันนี้จะได้ตอนตัดลูกนิมิตลงหลุมแล้ว ถือเป็นหวายลูกนิมิตที่ผ่านพิธีกรรมสวดญัติประกาศสีมาสงฆ์ ขนาดของหวายลูกนิมิตประเภทนี้ไม่เท่ากัน เพราะมีคนตัดหลายคน การที่ได้รับหวายประเภทนี้ ถือว่า เป็นมงคลวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับบุญลูกนิมิต โดยมีอานุภาพจาก
ที่ได้รับการปลุกเสกโดยญัติสงฆ์ สร้างเขตโบสถ์  เป็นเคล็ดในการป้องกันภัยกันผีสาง กันอาถรรพ์ กันลมเพลมพัด และยังเคยอุ้มชูลูกนิมิตร จนครบวาระ มีแต่คนมาปิดทองบริจาค นำโชคหนุนวาสนา คนเข้ามาหา เมตตามหานิยม และสุดท้ายคือ เป็นของที่ระลึกถึงกุศลในการร่วมสร้างโบสถ์ มีกระแสกุศล เทวดารักษา จึงสามารถนำหวายลูกนิมิตแบบนี้ มาใช้เป็นเครื่องรางได้สารพัด และไม่เสื่อมง่ายๆ จนกว่าจะถูกถอนด้วยคาถาถอนโบสถ์เท่านั้น  อย่างไรก็ตามพลังของหวายนั้นจะมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับพลังจิตของพระผู้ร่วมกระทำสวดญัติและกระแสกุศลปิติของจิตคนถือไว้

ขณะเดียวกันนอกเหนือจากอานุภาพข้างต้นแล้ว ยังมีเคล็ดความเชื่อว่า มงคลต่างๆจะเป็นไปตามชื่อวัดที่สร้างโบสถ์นั้นด้วย เช่น วัดทอง หวายลูกนิมิตนั้นก็จะเดิ่นทางด้านโชคลาภเงินทอง หรือวัดกิตติอาราม หวายลูกนิมิตนั้นก็จะเด่นด้านชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆ, วัดใหญ่ ก็จะเด่นเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน

บางที่มีถือเคล็ดตามอานุภาพของพระอรหันต์แปดทิศเช่น ทิศตะวันออก สุขภาพดี อายุยืน, ลูกนิมิตลูกกลาง จะเด่น เรื่องอำนาจ ดีทุกด้าน,ทิศตะวันตกของพระอานนท์เด่นเรื่องเมตตามหานิยม,หวายลูกนิมิตทิศใต้ พระสารีบุตรเด่นเรื่องปัญญาก็มักให้ลูกหลานพกพาไปสอบไปเรียน เป็นต้น

3.หวายตัดลูกนิมิตร ที่คงค้างในวัดแล้วนำมาตัดแล้วปลุกเสกแล้วแจกหลังพิธี อันนี้คือสุดยอดหวายลูกนิมิต เพราะมีอานุภาพเป็นสองเท่าโดยส่วนมากอาศัยเคล็ดตรงจุดผ่านการสวดญัติประกาศสีมา เป็นเคล็ดใหญ่ในการนำมาประกอบเป็นเครื่องรางหรือมวลสารต่างๆ เน้นไปทางกันภัยเป็นหลัก

แต่ส่วนเสริมความมงคลด้านอื่นเช่นเคล็ดชื่อหรือเคล็ดว่าเป็นหวายที่ตัดมาจากหลุมลูกนิมิตทิศไหนตามอานุภาพทิศของพระอรหันต์แปดทิศนั้น  แล้วแต่จะปลุกหรือทำเพิ่มขึ้นมา บางที่ก็ลงจารอักขระเป็นตะกรุด, บางที่ก็ลงเหลาเป็นหวายไล่ผี,บางที่ก็ลงเหลาเป็นมีดหมอเล็กๆ หรือตะบองเล็กๆกันผี,บางที่ก็แกะเป็นกุมาร หรือสาริกา แล้วแต่จะใช้

หวายลูกนิมิตถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เป็นของดีพุทธคุณสูง และราคาถูกเพราะวัดส่วนใหญ่จะตัดแจกฟรีแทบทั้งนั้น และไม่ว่าจะวัดไหนก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหมด พระเกจิอาจารย์ทั้งยุคเก่า แม้กระทั่งยุคใหม่หลายๆ ท่าน ก็นิยมนำมาสร้างเครื่องรางของขลัง ปลุกเสก เพื่อให้ ลูกศิษย์ลูกหา นำไปใช้ติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคลกัน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีคติความเชื่อว่า หวายที่ได้โอบอุ้มลูกนิมิตไว้ จึงถือว่าหวายมีความศักดิ์สิทธิ์ เทียบเคียงเดียวกันกับลูกนิมิตด้วย ถึงแม้จะไม่มีพระเกจิอาจารย์ดังๆ มาปลุกเสกโดยตรง แต่เชื่อว่า จิตภาวนาอธิษฐานจากผู้คนทั่วๆ ไป นับหมื่นนับแสนคน ที่มาร่วมกันปิดทองกับลูกนิมิตนั้น ได้แผ่จิตที่เป็นเมตตา
ภาวนาแต่สิ่งที่ดีๆ เพื่อเป็นสิริมงคลทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้เอง หวายลูกนิมิต ของวัดวัดหนึ่งจะมีรุ่นเดียว ไม่เหมือนวัตถุมงคลชนิดอื่นๆ ที่ออกกันมามาก ชนิดที่เรียกว่า นับจำนวนไม่ถ้วนเลยทีเดียว[:th]

หวายลูกนิมิต ดีทุกทางทั้งมหาอุด แคล้วคลาด โชคลาภ ครบถ้วน

ในพระพุทธศาสนาของเรา ก่อนที่จะมีการก่อสร้างฐานรากของพระอุโบสถในวัดใดๆก็ตาม ทางวัดจะจัดให้มีพิธีฝังลูกนิมิต ซึ่งก็คือหินรูปทรงกลมขนาดใหญ่คล้ายลูกปืนใหญ่สมัยโบราณ ทั้งหมด 9 ลูกนิมิต เพื่อฝังลงใน 8 ทิศ ด้วยความเชื่อตามโบราณคติว่าในแต่ละทิศจะมีพระอรหันต์ประจำอยู่ ดังนี้คือ   พระโกญทัญญะประจำทิศบูรพา, พระมหากัสสป ทิศอาคเนย์, พระสารีบุตร ทิศทักษิณ, พระอุบาลี ทิศหรดี, พระอานนท์ ทิศประจิม, พระควัมปติ ทิศพายัพ, พระโมคคัลลานะ ทิศอุดร และพระราหุล ทิศอีสาน

เมื่อตบแต่งลูกนิมิตแล้ว  จะนำลูกนิมิตนั้นไปวางไว้ตามปากหลุมประจำทิศ  แต่ละทิศให้ประชาชนมีโอกาสได้บำเพ็ญกุศล ปิดทองลูกนิมิต บูชาไหว้กราบพระอรหันต์แต่ละองค์ ๆ ไปจนครบ  8  องค์  ลูกนิมิตที่นำมาให้ปิดทองนี้วางไว้บนสาแหรกหวาย เพื่อเวลาฝังจะได้ใช้หย่อนลงไปในหลุมได้สะดวก  ภายในหลุมทำเป็นถุงผ้าใบใหญ่สวมหลุมเอาไว้อีกชั้นหนึ่ง  เพื่อรองรับอัฏฐบริขารที่ผู้ศรัทธาจะบริจาคหย่อนลงไปในหลุมนั้น อาทิ  เข็ม  ด้าย  สมุด  ดินสอ  ผ้าอาบน้ำฝนเป็นต้น วัดบางแห่งอาจมีการเตรียมไว้จำหน่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีจิตศรัทธา ซึ่งในแต่ละวัดจะมีพิธีตัดลูกนิมิตเพียงครั้งเดียว และชาวพุทธเชื่อว่า การทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตเป็นบุญใหญ่ มีอานิสงส์มหาศาล นานๆ จะมีสักครั้ง ทำให้หวายลูกนิมิต เป็นของที่หายากและมีอานุภาพมาก

ในพิธีฝังลูกนิมิตร หวายลูกนิมิตที่ถูกใช้เป็นสาแหรกของลูกนิมิตจะถูกตัดออกเป็นส่วนๆ นำไปแจกจ่ายแก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในพิธี  ผู้ที่ได้หวายสาแหรกของลูกนิมิตส่วนใหญ่จะนำหวายนั้นไปเลี่ยมหัวท้ายด้วยเงินทองนาคหรือทำหูคล้องสร้อยคอถือกันว่าเป็นมหาอุด คืออาวุธปืนมิสามารถจะยิงออกมาทำอันตรายผู้ที่มีหวายสาแหรกลูกนิมิตอยู่กับตัวได้ ในสมัยก่อนหวายลูกนิมิตเป็นวัตถุมงคลที่หญิงไทยให้ความนิยมเป็นอันมาก

สำหรับความรู้เรื่องหวายลูกนิมิตนั้น เราต้องเข้าใจให้ถูกต้องตามแต่ละประเภทดังนี้

1.หวายที่ตัดเป็นท่อนๆ ปลุกเสก ก่อนทำพิธีฝังลูกนิมิต ส่วนมากหวายเหล่านี้จะตัดเป็นท่อนสำเร็จรูปมาแล้ว  มักแจกก่อนที่จะมีพิธีฝังลูกนิมิต
ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ผ่านการปลุกเสก แต่ไม่มีคุณใดๆเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมฝังลูกนิมิต นอกจากถือว่าเป็นของที่ระลึกในการร่วมกุศลสร้างโบสถ์

2.หวายที่เป็นสาแหรกรอบลูกนิมิต  อันนี้จะได้ตอนตัดลูกนิมิตลงหลุมแล้ว ถือเป็นหวายลูกนิมิตที่ผ่านพิธีกรรมสวดญัติประกาศสีมาสงฆ์ ขนาดของหวายลูกนิมิตประเภทนี้ไม่เท่ากัน เพราะมีคนตัดหลายคน การที่ได้รับหวายประเภทนี้ ถือว่า เป็นมงคลวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับบุญลูกนิมิต โดยมีอานุภาพจาก
ที่ได้รับการปลุกเสกโดยญัติสงฆ์ สร้างเขตโบสถ์  เป็นเคล็ดในการป้องกันภัยกันผีสาง กันอาถรรพ์ กันลมเพลมพัด และยังเคยอุ้มชูลูกนิมิตร จนครบวาระ มีแต่คนมาปิดทองบริจาค นำโชคหนุนวาสนา คนเข้ามาหา เมตตามหานิยม และสุดท้ายคือ เป็นของที่ระลึกถึงกุศลในการร่วมสร้างโบสถ์ มีกระแสกุศล เทวดารักษา จึงสามารถนำหวายลูกนิมิตแบบนี้ มาใช้เป็นเครื่องรางได้สารพัด และไม่เสื่อมง่ายๆ จนกว่าจะถูกถอนด้วยคาถาถอนโบสถ์เท่านั้น  อย่างไรก็ตามพลังของหวายนั้นจะมากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับพลังจิตของพระผู้ร่วมกระทำสวดญัติและกระแสกุศลปิติของจิตคนถือไว้

ขณะเดียวกันนอกเหนือจากอานุภาพข้างต้นแล้ว ยังมีเคล็ดความเชื่อว่า มงคลต่างๆจะเป็นไปตามชื่อวัดที่สร้างโบสถ์นั้นด้วย เช่น วัดทอง หวายลูกนิมิตนั้นก็จะเดิ่นทางด้านโชคลาภเงินทอง หรือวัดกิตติอาราม หวายลูกนิมิตนั้นก็จะเด่นด้านชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆ, วัดใหญ่ ก็จะเด่นเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน

บางที่มีถือเคล็ดตามอานุภาพของพระอรหันต์แปดทิศเช่น ทิศตะวันออก สุขภาพดี อายุยืน, ลูกนิมิตลูกกลาง จะเด่น เรื่องอำนาจ ดีทุกด้าน,ทิศตะวันตกของพระอานนท์เด่นเรื่องเมตตามหานิยม,หวายลูกนิมิตทิศใต้ พระสารีบุตรเด่นเรื่องปัญญาก็มักให้ลูกหลานพกพาไปสอบไปเรียน เป็นต้น

3.หวายตัดลูกนิมิตร ที่คงค้างในวัดแล้วนำมาตัดแล้วปลุกเสกแล้วแจกหลังพิธี อันนี้คือสุดยอดหวายลูกนิมิต เพราะมีอานุภาพเป็นสองเท่าโดยส่วนมากอาศัยเคล็ดตรงจุดผ่านการสวดญัติประกาศสีมา เป็นเคล็ดใหญ่ในการนำมาประกอบเป็นเครื่องรางหรือมวลสารต่างๆ เน้นไปทางกันภัยเป็นหลัก

แต่ส่วนเสริมความมงคลด้านอื่นเช่นเคล็ดชื่อหรือเคล็ดว่าเป็นหวายที่ตัดมาจากหลุมลูกนิมิตทิศไหนตามอานุภาพทิศของพระอรหันต์แปดทิศนั้น  แล้วแต่จะปลุกหรือทำเพิ่มขึ้นมา บางที่ก็ลงจารอักขระเป็นตะกรุด, บางที่ก็ลงเหลาเป็นหวายไล่ผี,บางที่ก็ลงเหลาเป็นมีดหมอเล็กๆ หรือตะบองเล็กๆกันผี,บางที่ก็แกะเป็นกุมาร หรือสาริกา แล้วแต่จะใช้

หวายลูกนิมิตถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เป็นของดีพุทธคุณสูง และราคาถูกเพราะวัดส่วนใหญ่จะตัดแจกฟรีแทบทั้งนั้น และไม่ว่าจะวัดไหนก็มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหมด พระเกจิอาจารย์ทั้งยุคเก่า แม้กระทั่งยุคใหม่หลายๆ ท่าน ก็นิยมนำมาสร้างเครื่องรางของขลัง ปลุกเสก เพื่อให้ ลูกศิษย์ลูกหา นำไปใช้ติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคลกัน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีคติความเชื่อว่า หวายที่ได้โอบอุ้มลูกนิมิตไว้ จึงถือว่าหวายมีความศักดิ์สิทธิ์ เทียบเคียงเดียวกันกับลูกนิมิตด้วย ถึงแม้จะไม่มีพระเกจิอาจารย์ดังๆ มาปลุกเสกโดยตรง แต่เชื่อว่า จิตภาวนาอธิษฐานจากผู้คนทั่วๆ ไป นับหมื่นนับแสนคน ที่มาร่วมกันปิดทองกับลูกนิมิตนั้น ได้แผ่จิตที่เป็นเมตตา
ภาวนาแต่สิ่งที่ดีๆ เพื่อเป็นสิริมงคลทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้เอง หวายลูกนิมิต ของวัดวัดหนึ่งจะมีรุ่นเดียว ไม่เหมือนวัตถุมงคลชนิดอื่นๆ ที่ออกกันมามาก ชนิดที่เรียกว่า นับจำนวนไม่ถ้วนเลยทีเดียว