ข้ามไปยังทูลบาร์

ยันต์ไส้เทียนทวงหนี้ เขียนอย่างไร

การใช้วิชายันต์ไส้เทียนทวงหนี้ เพื่อนำไปจุดเทียนทวงหนี้นั้น ผู้เขียนยันต์ไส้เทียนทวงหนี้จะต้องเป็นผู้มีความรู้เรื่องอักขระเลขยันต์ และต้องมีสมาธิจิตอย่างยอดเยี่ยม

ในขณะที่เขียนยันต์นั้น จะต้องพร่ำสวดบทสวดที่ใช้ในการกำกับเส้นแต่ละเส้น อักขระแต่ละตัว เพราะสายวิชาทุกท่านมีความเชื่อว่า ยันต์ทุกตัว อักขระทุกอักขระ ล้วนแล้วแต่มีวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นการจะลงยันต์ต่างๆ เราต้องเชิญวิญญาณอักขระเหล่านั้นให้มาอยู่ในยันต์ด้วย และจะต้องมีการกรึงอักขระนั้นไว้ให้ติดอยู่ในยันต์นั้น การเขียนยันต์นั้น จะต้องเลือกยามที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้เทียนนั้น และวันเดือนปีเกิดของผู้ที่จะทำการจุดเทียน เพื่อให้เกิดผลมากที่สุด

ในสายวิชา จะมีการทำเทียนเฉพาะบุคคลเท่านั้น ไม่มีการทำเทียนหมู่ เพราะประสิทธิผลแห่งวิชาจะด้อยลงไป วิธีการเรียกจิต เรียกให้รำลึกของแต่ละสายก็แตกต่างกันไป แต่ด้วยวิชาเทียนนี้ มีความปราณีตและละเอียดอ่อนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเขียนยันต์ไส้เทียนทวงหนี้ การเลือกขี้ผึ้งแท้มาใช้เพื่อให้เป็นไปตาตำราโบราณมากที่สุดและเห็นผลเร็วที่สุด เมื่อผู้สั่งทำเทียนไม่ได้เป็นผู้มานั่งเขียนไส้เทียนเอง อาจจะมีความอยากรู้ว่า กระบวนการเขียนยันต์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง ดังนั้นวันนี้ผมจะมาเล่าคร่าวๆ ครับ

เริ่มจากการนำวันเดือนปีเกิดของผู้มีความประสงค์จะทำเทียนทวงหนี้ มาหาฤกษ์ที่เหมาะสมในการลงยันต์ทวงหนี้ เมื่อได้ฤกษ์ยามแล้ว ทางอาจารย์ผู้ลงยันต์ จะจัดให้มีพิธีการสวดมนต์และไหว้ครู เพื่อขอให้ครูบาอาจารย์มาประสิทธิให้การเขียนยันต์นั้นสำเร็จลุล่วงทุกประการ อีกทั้งมีการเชิญวิญญาณพระคาถา วิญญาณอักขระต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วให้มาบรรจุในยันต์นั้นๆ เมื่อทำพิธีเสร็จจึงเริ่มเขียนยันต์ โดยยันต์ทุกยันต์ของทางอาจารย์จะเริ่มต้นจากการลงยันต์องค์พระก่อนเสมอ เป็นการอาราธนาเอาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาเป็นสรณะ ที่พึ่งหลักในการสวดไหว้วอนให้เกิดผลต่างๆ แล้วจึงลงหัวใจ 5 พระองค์ และพระคาถาเชิงเมตตาและเรียกทรัพย์ แล้วจึงกำกับต่อด้วยคาถาเงินตราต่างๆ ท้ายที่สุดจบด้วยคาถาเรียกกลับ เ(รียกเงินกลับ) แล้วทำการกรึงชื่อนามสกุลเจ้าของเงิน และเรียกชื่อคนที่เป็นหนี้ เพื่อเป็นการระบุชื่อยันต์และผู้ทวงหนี้ได้ชัดเจน

เมื่อทำการเขียนยันต์เสร็จ จะต้องมีการเตรียมไส้เทียนที่เป็นฝ้ายฝั้น นับจำนวนตามอายุของผู้เป็นเจ้าของ แล้วนำมาทำเป็นไส้เทียน ม้วนยันต์ไส้เทียนไว้ด้านนอก ขณะที่ทำการม้วนใส้เทียนนั้น ผู้ทำต้องมีสมาธิจิตนิ่ง ใจเป็นหนึ่งกับไส้เทียน แล้วทำการม้วนพร้อมบริกรรมคาถาเรียกกลับอย่างน้อย 108 จบ เมื่อบริกรรมครบ 108 จบ จึงนำไส้เทียนไปเข้าดทียนสีผึ้งต่อไป

สีผึ้งที่นำมาใช้ ต้องเป็นสีผึ้งแท้เท่านั้น ครูมักจะเลือกใช้เฉพาะสีผึ้งสีธรรมชาติไม่ผสมสี เพื่อให้พลังแห่งสีผึ้งนั้นเป็นไปตามตำราโบราณที่ได้รับการสืบทอดมา ซึ่งการคัดสีผึ้งมาทำเทียนทวงหนี้ จะต้องคัดอย่างจริงจัง  บางครั้งสีผึ้งดีขาดตลาด ทางสำนักก็ต้องระงับการรับทำเทียนทันที เพราะหากใช้สีผึ้งจากแหล่งอื่นๆ อาจจะทำให้ขัดต่อสายวิชาได้

แต่อย่างไรก็ตามในทุกศาสตร์วิชาย่อมเห็นผลสัมฤทธิ์ต่างกันไป บางคั้งเห็นผลใน 24 ชั่วโมง บางครั้งเห็นผลใน 3 เดือน และบางครั้งอาจไม่เห็นผลเลยก็เป็นไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้นการจะเลือกใช้มนต์ต่างๆ พิธีกรรมต่างๆ ก็ควรจะต้องเผื่อใจรับผลที่อาจจะไม่เป็นดั่งหวังไว้ด้วย

 

 

 

 

[:]