ข้ามไปยังทูลบาร์

นวหรคุณ9 คาถาสารพัดนึก

การสวดนวหรคุณ 9 หรืออิติปิโสเก้าห้อง คาถานวหรคุณ9

นวหรคุณ9 คือ คุณเก้าประการของพระพุทธเจ้า จากบทพุทธคุณ ที่ถือว่าเป็นหัวใจพระพุทธคุณหรือที่เรียกกันตามตำราว่า อิติปิโสเก้าห้อง

“นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ มะอะอุ สังวิธาปุ กะยะปะ สะทะวิปิปะสะอุ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ ฯฯ”

นวหรคุณ9 คือพุทธคุณของพระพุทธเจ้ามี 9 คือ

1. อรหัง เป็นพระอรหันต์

2. สัมมาสัมพุทโธ ตรัสรู้เองโดยชอบ

3. วิชชาจรณสัมปันโน ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

4. สุคโต เสด็จไปดีแล้ว

5. โลกวิทู เป็นผู้รู้แจ้งโลก

6. อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ เป็นสารถีฝึกคนที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่า

7. สัตถาเทวมนุสสานง เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

8. พุทโธ เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว

9. ภควา เป็นผู้มีโชค

นวหรคุณ9

พุทธคุณทั้งหมดนั้น โดยย่อ มี ๒ คือ พระปัญญาคุณ พระคุณคือพระปัญญา และ พระกรุณาคุณ พระคุณคือพระมหากรุณา

หรือตามที่นิยมกล่าวกันในประเทศไทย ย่อเป็น ๓ คือ พระปัญญาคุณ พระคุณคือพระปัญญา, พระวิสุทธิคุณ พระคุณคือความบริสุทธิ์และพระกรุณาคุณ พระคุณคือพระมหากรุณา

บทสวดบทนี้ สามารถสวดแบบย่อคือ”อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ” ใช้ด้านกันไฟทั้งปวง, เป็นตบะเดชะเสริมสร้างสง่าราศี,ด้านโภคทรัพย์โชคลาภ,ด้านการเดินทาง ทั้งทางบก น้ำ อากาศ,ใช้ภาวะนาเมื่อเข้าป่าหรือที่มืด,ใช้ทางมหาอำนาจ ตวาดผี,ใช้ทางเมตามหานิยม สมณะ ขุนนางเอ็นดู,ใช้ภาวนาอารมณ์ ทำให้ไม่ตกต่ำอับจนและใช้ในทางป้องกันภยันอันตรายอันจะกระทำแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์,วิญญาณอาถรรพ์ร้ายหรือสัตว์ใดๆ จะเห็นว่า นวหรคุณ9 มีพุทธคุณในทุกด้าน

ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์มาว่าจะหากเราท่องคาถาจนขึ้นใจแล้ว ให้ใช้บทนี้บริกรรมตอนทำสมาธิก็ได้ ใช้เป็นพุทธานุสสติในการเจริญพระกรรมฐาน คือการระลึกเอาคุณพระพุทธเจ้ามาเจริญภาวนา เจริญเรื่อยๆ จนกระทั่งจิตเป็นสมาธิ ก็จะระงับนิวรณ์ได้ ต้องสวดเรื่อยๆ เพื่อให้พระพุทธคุณติดอยู่กับใจ หรือให้ใจติดกับพระพุทธคุณ เมื่อใจติดกับพระพุทธคุณแล้ว มีสมาธิจิตแล้ว พอนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระพุทธคุณก็มาปรากฏแก่ใจทันที จึงถือว่าได้ที่แล้ว

อีกเรื่องที่ทราบมาก็คือหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก เกจิอาจารย์ชื่อดัง
รูปหนึ่งที่มักจะใช้คาถาบทนี้ โดยของท่านจะเป็น

อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ อะ

คือมี อะ มาปิดท้ายอีกคำ ท่านใช้ในทางปลุกเสกพระกันของเสื่อม[:]