ข้ามไปยังทูลบาร์

[:th]คาถาเรียกจิต ตามหลักสายขาว เป็นอย่างไร[:]

[:th]

คาถาเรียกจิต ตามหลักสายขาว เป็นอย่างไร

คาถาเรียกจิตที่นิยมใช้ในศาสนาพุทธ หรือที่เราเรียกว่า สายขาว เป็นคาถาเมตตามหานิยม ใช้เป็นคาถาเรียกจิต ให้คนคิดถึงเรา ระลึกถึงเรา มีใช้กันทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย ยกตัวอย่างของทางเหนือที่เน้นสายเสน่ห์ กดลิงก์นี้ครับ โดยส่วนใหญ่จะน้อมนำเอาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และเทวดาทั้งหลายมาเป็นที่พึ่ง แล้วขอให้บุญกุศลทั้งหลายดึงดูด ความรักและกรรมดีต่างๆ ให้นำใจคนรักหรือลูกหนี้ให้ระลึกถึงเรา ยิ่งเราขยันสวด ขยันท่อง ก็จะยิ่งดลใจให้คนรักมีจิตกระหวัดมาหาเรา

แต่ด้วยโลกยุคนี้ทำให้คนเรามีเวลาในการสวดน้อยลง ทางครูบาอาจารย์ที่ศึกษาและมีความชำนาญในเรื่อง คาถาอาคม คาถาเรียกจิต ก็ได้ประสมประสานวิชาเรียกจิตต่างๆ ที่เห็นผลเร็วมาก และได้ผลชะงักยิ่งนัก เข้าไปกับการสวดมนต์บทเมตตาชั้นสูงต่างๆ ทำให้คนที่ไม่ค่อยมีเวลานัก เห็นผลของวิชาเรียกจิตได้เร็วขึ้น 

แม้ว่าทางบ้านเราจะมีการทำคุณไสยในสายดำ เช่น การเรียกจิต ด้วยการใช้น้ำมันพรายบ้าง ใช้ของที่เป็นสิ่งโสโครกบ้าง หรือด้วยการเรียกผีหรือวิญญาณใดๆ มาเพื่อ ทำเสน่ห์ แก่คนรัก แต่เว็บเราไม่มีครับ เราไม่ใช้ภูตพรายใดๆ ทั้งนั้น เพราะเรามั่นใจว่าเพียงเรามีจิตที่แน่วแน่ ปฏิบัติตามขั้นตอนของครูบาอาจารย์อย่างถูกต้องสมบูรณ์ อิทธิฤทธิ์ เทวฤทธิ์ บุญญฤทธิ์ ย่อมสมบูรณ์และไม่เกิดผลกระทบในทางร้ายกับใครทั้งสิ้น

ในการจัดสร้างวัตถุมงคลแต่ละรุ่น เราจัดสร้าง แบบวัตถุมงคลสายขาว เพื่อเรียกจิต เรียกลูกหนี้ เรียกลูกค้า รวมทั้งการประกอบพิธีกรรมต่างๆ นั้น จะทำโดยใช้มนต์คาถาแบบพุทธคาถาเป็นหลัก อ้างอิงมาจากครูบาอาจารย์ที่มีตัวตนในประวัติทั้งสิ้น

หากว่าคุณอยาก เรียกจิตคนรัก อยากให้คนรักคิดถึงเรา อยากทำเสน่ห์ อยากเรียกลูกค้าเข้าร้าน ขอให้นึกถึงเราเป็นแห่งแรกครับ

[:]