ข้ามไปยังทูลบาร์

คาถาสิงห์เมตตามหาบารมี หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม

คาถาสิงห์เมตตามหาบารมี หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม

คาถาสิงห์เมตตามหาบารมี หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม

คาถาสิงห์เมตตามหาบารมี หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม

ก่อนภาวนาให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วจึงภาวนาว่า

“ตะมัตถัง ปะกาเสนโต ราชะสีโห ราชะราชา

ตะถาอาหะ นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ”

 

สวดทุกวันเป็นเมตตาและมีบารมี ลูกน้องบริวารรักใครและเกรงขาม

คาถาหนุมาน ตำรับ หลวงพ่อพูล
ก่อนภาวนาให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วจึงภาวนาว่า
โอม หะนุมานัง พะพลับพลานัง
พุทธัง อำโน พุทโธ กินนัง จะปาคะรัง จึงมาบังกายา
ธัมมัง กินโน ธัมโม อำนัง จะปาคะรัง จึงมาบังกายา
สังฆัง อำโน สังโฆ กินนัง จะปาคะรัง จึงมาบังกายา
สัพเพชะนา พะหูชะนา เตชะสุเนมะ ภูจะนาวิเว ฯ
******************

 

คาถาเสืออาคม ตำรับ หลวงพ่อพูล

 

ก่อนภาวนาให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วจึงภาวนาว่า
พยัคฆะ ราชานะ อิสะนะสุ สิงหะคะฆะ
******************
คาถานะเมตตา ตำรับ หลวงพ่อพูล
ก่อนภาวนาให้ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วจึงภาวนาว่า
เอหิลาภังมานิมามา เอหิโภคังมานิมามา
นะร่ำไรรักใคร่เห็นหน้า โมละรวยช่วยพามา
พุทถามหา ธาร้องทัก ยะกวักมือ นะกะโรโหติ
จงมาบังเกิดเป็นนะเมตตา เงินทองไหลมา นะชาลีติ
******************

มหาอำนาจ เจริญก้าวหน้า ยกฐานะ โชคลาภร่ำรวย ข้าราชการมีไว้บูชา ส่งเสริมตำแหน่งหน้าที เด่นด้าน โชคลาภค้าขาย ร่ำรวย เจริญก้าวหน้า ยกฐานะ เมตตามหานิยม คลาดแคล้วปลอดภัย