ข้ามไปยังทูลบาร์

คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ  222

นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง (คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

 

[:th]

คาถาพญานาค

คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

คนไทยเราต่างมีความเชื่อเรื่องพญานาค และมีการนำ คาถาพญานาค หรือคาถาพญานาคราช มาใช้เพื่อสวดวิงวอน ขออำนาจแห่งองค์พญานาคราชอันศักดิ์สิทธิ์ มาช่วยดลบันดาลเปิดทรัพย์ใต้บาดาล ให้มนุษย์เราได้ครอบครอง โดยเฉพาะใกล้วันหวยออก พวกเรามักจะสวด คาถาพญานาค เพื่อขอให้ท่านมาดลให้เกิดนิมิตรเห็นเลขเด็ดๆ เพื่อจะรับรางวัลใหญ่ วิธีที่ถูกต้องนั้น เราต้อสวด คาถาพญานาค เป็นนิจ คือมีความต่อเนื่อง สวดยิ่งบ่อยยิ่งดี โดยเฉพาะคนที่ดวงตก และมีดาวเสาร์อยู่ในเรือนสำคัญ จำเป็นที่จะต้องสวด คาถาพญานาค ให้บ่อยครับ จะช่วยบรรเทาเรื่องร้อยๆ ให้กลายเป็นดีได้ง่ายๆ เลยครับ

คาถาพญานาค

การกล่าว คาถาพญานาค ให้ทำดังนี้

เริ่มด้วยการกล่าวคำบูชาพระพุทธเจ้า

“นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ”  3 จบ

และสวด คาถาพญานาค ดังนี้

“กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
เมตตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะ ขันธปริตตัง”

คาถาพญานาคนี้เป็นการบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ ซึ่งเป็นผู้รักษาทรัพย์สมบัติไว้ เมื่อเรากล่าวบูชาท่า่นแล้ว ท่านจะอำนวยทรัพย์และความมั่งคั่งมาสู่ผู้สวดและบริกรรมบทสวดอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นใครอยากรวย อยากเฮง ต้องใช้คาถาพญานาค นี้ เพื่อขอทรัพย์พญานาคราช กันนะครับ